Tillväxtverket

4. Digitalisering

Här kan du läsa om hur Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring arbetar med digitalisering.

Digitaliseringen är en långsiktig trend som under pandemin tagit ett stort steg framåt. Den påverkar och kommer att påverka besöksnäringen på många olika sätt framöver.

Ökade möjligheter till digitalisering och automation av arbetsuppgifter och informationsflöden kommer att påverka kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Många arbetsuppgifter kommer försvinna, andra tillkomma vilket påverkar utbildningsbehovet. Intelligenta system kommer underlätta en hållbar utveckling genom att exempelvis optimera energiförbrukning eller förenkla företagande. Autonoma fordon kan framöver öppna nya möjligheter till alternativ kollektivtrafik.

Digitaliseringen innebär påverkan på i stort sett alla de övriga områden som myndighetsgruppen har valt att prioritera. Även på det sätt att en alltmer digitaliserad vardag kan komma att öka värdet på analoga möten och upplevelser. Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring särskiljer här inte aktiviteter för det här området utan låter dem ingå i övriga.