Tillväxtverket

Avslutade uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda uppdrag och de regleringsbrevsuppdrag som avslutats under 2016 och därefter. Listan innehåller de uppdrag där en slutrapport eller slutlig ekonomisk redovisning lämnats.

2021

Se vilka uppdrag och åtaganden som slutredovisats under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum
2020

Se vilka uppdrag och åtaganden som slutredovisats under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

 • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
  Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet
 • BIU=Samverkansuppdrag till andra, där Tillväxtverket har en tydligt utpekad roll
 • Uppdrag= Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.
Översikt slutredovisningar

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

SU 2020: Uppdrag att göra en förhandsbedömning avseende finansieringsinstrument inför programperioden 2021-2027 för Europeiska regionala utvecklingsfondenPDF


-Ändringsbeslut förlängning förhandsbedömning finansieringsinstrumentPDF

Företag

201231

SU 2020: Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021-2027PDF


-Ändringsbeslut förlängning ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogramPDF

Företag

201231

BIU 2020: Uppdrag, till Post-och telestyrelsen, att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19PDF

Företag

PTS slutredovisar 201231

SU 2015: NCP och subkommitté för territoriella samarbetsprogram 2014-2020PDF

 Regioner

Löpande (avslutas 201231)

SU 2014: Analysgrupp regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020PDF

 Kunskapsutveckling


Löpande (avslutas 201231)


Uppdrag 3.4 (RB 2020): En kunskapsutvecklande rapport - Länkar mellan stad och land

-Slutrapport kunskapsutvecklande rapportPDF

-Rapporten - länkar mellan stad och landPDF

Kunskapsutveckling

201215

SU 2020: Uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringslivPDF

Regioner

Uppdraget ersattes av ett nytt uppdrag "Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning"

Övrigt uppdrag 4.3 (RB 2020): Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

201026

BIU 2020: Uppdrag, till Trafikanalys, att analysera utvecklingen avseende elflygPDF

Företag

Trafikanalys slutredovisar 201007

BIU 2020: Uppdrag, till Naturvårdsverket, att genomföra en översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheterPDF

GD-stab

Naturvårdsverket slutredovisar 200930

SU 2019: Uppdrag att sammanställa, analysera och konkretisera förenklingsförslagPDF

Förenkling

200630

Uppdrag 1.1 (RB 2019): Måluppfyllelse för förenklingsarbetet

Förenkling 

200630

SU 2018: Uppdrag att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkningPDF

Företag

200430

SU 2019: Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygderPDF

Kunskapsutveckling

200331 (enligt ändringsbeslut)

SU 2016: Digilyft 2 - program för digitaliseringslyftPDF

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att främja nyanländas företagande i SverigePDF

-Ändringsbeslut - breddad målgruppPDF

 • Slutrapport främja nyanländas företagande i Sverige

Företag

200331

SU 2016: Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska kompetensförsörjning PDF 
- PDFÄndringsbeslut - förlängningPDF

Företag

200331

Uppdrag 2.2 (RB 2020): Verksamt.se

Förenkling

200302

SU 2018: Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

Företag

200228

SU 2017: Uppdrag att utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjanPDF

-tilläggsbeslut om medelPDF

Förenkling

200228

SU 2017: Uppdrag att verka för digitalt först - för ett enklare företagandePDF

-tilläggsbeslut om medel 2018PDF

-tilläggsbeslut om medel 2019PDF

-ändringsbeslut medel 2019PDF

Förenkling

 200228

SU 2015: Analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålenPDF

Kunskapsutveckling

Årliga rapporteringar i samband med årsredovisningen tom. 2019 (200222)

Uppdrag 2.6 (RB 2019): Statliga myndigheters medverkan

Regioner

200222

SU 2018: Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkasPDF

Regioner

200215

Uppdrag 1.2 (RB 2019 -bil.3): Insatser för fler exportmogna turistdestinationer

Företag

200215


2019

Se vilka uppdrag och åtaganden som slutredovisats under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:


2018

Se vilka uppdrag och åtaganden som slutredovisats under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

2017

Se vilka uppdrag och åtaganden som slutredovisats under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

2016

Se vilka uppdrag och åtaganden som slutredovisats under året. Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp tillsammans med en länk till redovisningen. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar: