Tillväxtverket

Avslutade uppdrag

Här hittar du en förteckning över de över de särskilda uppdrag och de regleringsbrevsuppdrag som har avslutats under 2016 och därefter.

Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

  • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
    Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.
  • RB = Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev.
    För fullständig uppdragstext för respektive RB-uppdrag, sök uppdraget på ESV:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 Avsluta uppdrag‌

Uppdragsnamn

Slutdatum

SU 2018: Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m.PDF

181031

Redovisades via en rapport som skickades in av Bolagsverket

SU 2017: Uppdrag att främja öppen och datadriven innovationPDF

181031

SlutrapportPDF

SU 2017: Uppdrag med anledning av inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektornPDF

Efter överlämning till den nya myndigheten - se slutrapport ovan.

RB 2018 (Uppdrag 2.7): En kunskapsutvecklande rapportlänk till annan webbplats

180930
SlutrapportPDF

SU 2015: Bistå miljörådet i deras arbete

-ersatts med nytt regeringsbeslut

Årlig åtgärdslista till Naturvårdsverket senast 1 mars samt årlig rapportering i årsredovisning

RB 2018 (Uppdrag 3.2): Livsmedelsstrategilänk till annan webbplats

180531

SlutrapportPDF

RB 2017 (Uppdrag 3.3): Strategiskt och långsiktigt arbete med lärandelänk till annan webbplats

180427
Slutrapport

RB 2018 (Övr.uppdrag 3.1): Moderna beredskapsjobblänk till annan webbplats

180403
-enkätsvar lämnat till Statskontoret

SU 2014: Utveckling glasindustrin och besöksnäring i GlasriketPDF

180331 - länen slutrapporterar

SU 2013: Regionala kompetensplattformarnaPDF

- länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

180331

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivetPDF

 

180301

SlutrapportPDF

 

RB 2017 (Övr.uppdrag 4.1): Mina meddelandenlänk till annan webbplats

I anslutning till årsredovisningen 2017 Särskild rapportPDF

SU 2017: Uppdrag om korta och effektiva handläggningsprocesser för företagPDF

180228
SlutrapportPDF

RB 2018 (Uppdrag 1.3): Socialt entreprenörskaplänk till annan webbplats

180222

Slutrapport

RB 2017 (Övr.uppdrag 4.4) :  Samverkan med Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd

I årsredovisning 2017

SU 2017:  Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscyklingPDF

180110

SlutrapportPDF

SU 2014: Hållbar stadsutvecklingPDF

Årlig sammanställning 180131

Upphävande av beslut av uppdragPDF

RB 2017 (Uppdrag 3.4): Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljölänk till annan webbplats

171229

SlutrapportPDF

RB 2017 (Uppdrag 1.3): Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningarlänk till annan webbplats

171222
SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

170920
SlutrapportPDF

SU 2016: Digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivningPDF

170929

SlutrapportPDF

SU 2016: Snabbspåret - för nyanlända att starta företagPDF

170831

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjningPDF

170630

SlutrapportPDF

SU 2016: Återbetala EU-medel Södra ÖstersjönPDF

170331 (ek.redovisning)

SlutrapportPDF

SU 2015: Strategiforum Östersjöregionen 8 & 9 november 2016PDF

170228 (ek.redovisning)SlutrapportPDF

SU 2015: Uppdrag att genomföra pilotinsatser för ett digitaliseringslyft riktade till små och medelstora industriföretag samt industrinära tjänsteföretag - Digilyft 1PDF

 

170228

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserPDF

 

170131

SlutrapportPDF


RB 2016 (Uppdrag 2.2): Förenklingsmöjligheter utländsk momslänk till annan webbplats

Särskild rapportPDF i anslutning till årsredovisningen 2016

RB 2016 (Uppdrag 2.1): Digitalisering av kvitton och fakturorlänk till annan webbplats

170228

SlutrapportPDF

SU 2016: Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030PDF

 

160905

SlutrapportPDF


RB 2016 (Uppdrag 3.4): Uppdrag att kartlägga och analysera på vilket sätt ett landsbygdsperspektiv finns med i de regionala utvecklingsstrategierna och det regionala tillväxtarbetet hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar.länk till annan webbplats

161016

SlutrapportPDF

SU 2012: Uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor inom det regionala tillväxtarbetetPDF

160429

SlutrapportPDF

SU 2012: Uppdrag att stärka utveckling av lokal servicePDF

 

160414

SlutrapportPDF

SU 2012: Insatser för hållbara turistdestinationerPDF

 

160331

SlutrapportPDF

SU 2013: Ta fram en handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamhetPDF

160331

SlutrapportPDF

SU 2013: Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015PDF

160331

SlutrapportPDF

SU 2015: Medel för gemensamma E-förvaltningsprojekt av strategisk betydelsePDF

160330

SlutrapportPDF

RB 2015 (Övr. pågående uppdrag 2.4.2): Uppdrag att redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015länk till annan webbplats

Särskild rapportPDF i anslutning till årsredovisningen 2015

 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.