Tillväxtverket

Avslutade uppdrag

Här hittar du en förteckning över de särskilda uppdrag och de regleringsbrevsuppdrag som avslutats under 2016 och därefter. Listan innehåller de uppdrag där en slutrapport eller slutlig ekonomisk redovisning lämnats.

Du hittar alltid det senast avslutade uppdraget längst upp. I kolumnen uppdragsnamn föregås titeln av förkortningar:

  • SU = Särskilda uppdrag, det vill säga sådant som inkommit via enskilda regeringsbeslut.
    Varje SU-uppdrag länkar vidare till det enskilda regeringsbeslutet.
  • RB = Uppdrag som kommit via myndighetens regleringsbrev. Flera av dem är årligt återkommande men där en årlig rapportering lämnas.
    För fullständig uppdragstext för respektive RB-uppdrag, sök uppdraget på ESV:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 Avslutade uppdrag‌

Uppdragsnamn

Ansvarig avdelning

Slutdatum

BIU 2019: Uppdrag, till Verket för innovationsystem, att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027PDF

Företag

191216 (Vinnova lämnar in slutrapport)

Uppdrag 2.4: Redovisningar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas Riksförbund

Regioner

191130

Slutrapport Redovisningar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas RiksförbundPDF

Övr.uppdrag 3.4: Redovisning av utbetalningar

Myndighetsstöd

191025

Slutrapport Redovisning av utbetalningarPDF

SU 2017: Uppdrag att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågorPDF

 Företag

191031

Slutrapport Tillväxtverkets strategi för kulturmiljöfrågorPDF

Bilaga 3 - Uppdrag 3.27: Regionala prognoser till långtidsutredningen 2019 Kunskapsutveckling

191014

Slutrapport Regionala
prognoser till
långtidsutredningen 2019PDF


Uppdrag 2.7: Sammanställning av uppdrag till länenRegioner

191001

Slutrapport 
Sammanställning av 
uppdrag till länenPDF

Uppdrag 2.9: En kunskapsutvecklande rapport: Framtida utmaningar och prioriteringar
 Kunskapsutveckling

190915

Slutrapport 
En kunskaputvecklande 
rapport Bilaga till En 
kunskapsutvecklanderapportPDF


Uppdrag 2.1 (RB 2019): Redovisning av regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell serviceFöretag

Årlig redovisning, 190628

Slutrapport Regionala
företagsstöd,
projektverksamhet
och stöd till kommersiell
service för budgetår 2018PDFSU 2016: Lämna förslag till framstegsrapporter PartnerskapsöverenskommelsenPDFKunskapsutveckling

190430

Slutlig version
FramstegsrapportPDF

SU 2018: Uppdrag att föreslå åtgärder till en handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022PDFFöretag

190619

Slutrapport Åtgärder till en handlingsplan för 
arbetet med 
livsmedelsstrategin 2022PDF

Uppdrag 2.3 (RB 2019): Redovisning av arbetet att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områdenRegioner

Årlig redovisning, 190418

Slutrapport Främja
tillgänglighet till kommersiell
och viss offentlig service för
budgetår 2018PDF

Återrapporteringskrav 3.2 (RB 2018): Sammanställning av redovisningar från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och länsstyrelserRegioner

Årlig redovisning 190418

Slutrapport
Sammanställning
av redovisningar från
aktörer med regionalt
utvecklingsansvar och
länssyrelser för budgetår
2018PDF

SU 2018: Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områdenPDF

 Kunskapsutveckling

190415 enligt beslut - förlängning i RB 2020 -uppdrag tom 210415

Bilaga 3 - Uppdrag 3.18 (RB 2019): Miljödriven näringslivsutveckling regionalt (Miljöintegrering)Företag

Årlig redovisning 190415

Slutrapport Miljödriven 
näringslivsutvecklingPDF

SU 2015: Jämställd regional tillväxtPDFFöretag

190415

Slutrapport Jämställd 
regional tillväxtPDF

BIU 2018: Uppdrag att, i samverkan med Försäkringskassan, informera om bestämmelser om karensavdragPDF

Förenkling

190331 (ek.redovisning)

SU 2017: Bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivetPDFRegioner

190329

Slutrapport Varsel och 
omställning i näringslivetPDF

SU 2016: Synliggöra goda exempel på företag i industrins framkantPDFFöretag

190328

Slutrapport Synliggöra goda 
exempel på företag i 
industrins framkantPDF

SU 2016: Nationellt program för sysselsättnings­främjande insatser genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF)PDFFöretag

190327

Slutrapport Nationellt 
program för 
sysselsättningsfrämjande insatser genom 
arbetsintegrerade sociala 
företagPDF

SU 2014: Stärkt lokal attraktionskraftPDFRegioner

190325

Slutrapport Stärkt lokal 
attraktionskraftPDF

SU 2018: Uppdrag att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till PM Krav på rapportering av betalningstider m.m.PDF


Förenkling

190314 efter anstånd med
rapport tidigare 190228

Slutrapport Fördjupad 
utredning av frågor i 
anslutning till PM Krav på 
rapportering av 
betalningstiderPDF

SU 2018: Uppdrag till Tillväxtverket m.fl. att öka innovationstakten i utveckling av verksamt.sePDFFörenkling

190228

Slutrapport Öka 
innovationstakten i 
utveckling av verksamt.sePDF

SU 2016: Uppdrag att främja samverkan mellan skola och industri för att motverka arbetskraftsbristPDF  länk till annan webbplats


Företag

190228

Utvärdering uppdraget att 
främja samverkan mellan 
skola och industriPDF

SU 2018: Uppdrag att stärka arbetet med entreprenörskap och företagande bland unga på universitet och högskolorPDF

Företag

190228

Slutrapport Stärka arbete 
med entreprenörskap och 
företagande bland unga på 
universitet och högskolorPDF

SU 2018: Medel avseende 2018 för genomförande av överenskommelse om ett enklare företagande med digital förvaltningPDF

Förenkling

190228 - i årsredovisning
samt löpande till
departementet


SU 2016: NIST - Främja nyindustraliseringsstrategin på regional nivåPDF

Regioner

190227

Slutrapport Främja 
nyindustraliseringsstrategin
på regional nivåPDF

SU 2018: Uppdrag att utbetala medel för en pilotsatsning på entreprenörskap för årskurs 8 och 9PDF

Företag

Redovisas i årsredovisningen
för 2018

SU 2018: Uppdrag förslag om kortare handläggningsprocesser
för företag i besöksnäringenPDF

Förenkling

190215

Slutrapport Förslag om 
kortare 
handläggningsprocesser för 
företag i besöksnäringenPDF

RB 2018 (Uppdrag 2.3): Strategiskt och långsiktigt arbete med uppföljninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskapsutveckling

190201

Slutrapport Strategiskt och 
långsiktigt arbete med 
uppföljningPDF

SU 2017: Uppdrag att lokalisera ytterligare delar av verksamheten till ÖstersundPDF

Myndighetsstöd

190201

Slutrapport Lokalisera 
ytterligare delar av 
verksamheten till Östersund 
och till MalmöPDF

SU 2018: Uppdrag att lokalisera ytterligare verksamhet till MalmöPDF

Myndighetsstöd

190501 (Se ovan.
Rapporterades i samma
underlag som lokaliseringen
till Östersund)

SU 2018: Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot segregationPDF

Regioner

190131

Slutrapport Förbereda 
överföring av uppgift till 
Delegationen mot 
segregationPDF

SU 2017: Uppdrag, inom ramen för livsmedelsstrategin, förbereda och etablera en samverkansarena för livsmedelssektorns utvecklingPDF

- Ändringsbeslut - förlängningPDF

Företag

181230

Slutrapport Förbereda och 
etablera en samverkansarena
för livsmedelssektorns 
utvecklingPDF

SU 2016: Statistik kulturella och kreativa näringarPDF

-länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

Kunskapsutveckling

181215
Slutrapport Statistik 
kulturella och kreativa 
näringarPDF

SU 2018: Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m.PDF

Förenkling

181031

Redovisades via en rapport 
Ytterligare utreda frågor i 
anslutning till PM Krav på 
rapportering av 
betalningstiderPDF
som
skickades in av Bolagsverket

SU 2017: Uppdrag att främja öppen och datadriven innovationPDF

Företag

181031

Slutrapport Främja öppen 
och datadriven innovationPDF

+ Ek.redovisning 190315

SU 2017: Uppdrag med anledning av inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektornPDF

Företag

Efter överlämning till den
nya myndigheten
- se slutrapport ovan.

RB 2018 (Uppdrag 2.7): En kunskapsutvecklande rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskapsutveckling

180930
Slutrapport
En kunskapsutvecklande 
rapportPDF

RB 2018 (Övr.uppdrag 3.5): Delegation för cirkulär ekonomilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Företag

190701

Sekretariatets organisation

SU 2015: Bistå miljörådet i deras arbete

-ersatts med nytt regeringsbeslut

GD-stab

Årlig åtgärdslista till
Naturvårdsverket senast
1 mars samt årlig
rapportering i årsredovisning

RB 2018 (Uppdrag 3.2): Livsmedelsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag

180531

Slutrapport 
LivsmedelsstrategiPDF

RB 2017 (Uppdrag 3.3): Strategiskt och långsiktigt arbete med lärandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskapsutveckling

180427
Slutrapport

RB 2018 (Övr.uppdrag 3.1): Moderna beredskapsjobblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndighetsstöd

180403
-enkätsvar lämnat till
Statskontoret

SU 2014: Utveckling glasindustrin och besöksnäring i GlasriketPDF

Företag

180331 - länen
slutrapporterar

SU 2013: Regionala kompetensplattformarnaPDF

- länk till annan webbplatsÄndringsbeslut - förlängningPDF

Regioner

180331

Slutrapport Regionala 
kompetensplattformarnaPDF

SU 2016: Uppdrag att främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb i näringslivetPDF

Företag


180301

Slutrapport Främja modeller 
för att skapa enkla jobb och 
enklare vägar till jobb i 
näringslivetPDF


RB 2017 (Övr.uppdrag 4.1): Mina meddelandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskapsutveckling

I anslutning till
årsredovisningen 2017
Särskild rapport 
Mina meddelandenPDF

SU 2017: Uppdrag om korta och effektiva handläggningsprocesser för företagPDF

Förenkling

180228
Slutrapport Korta och 
effektiva 
handläggningsprocesser för 
företagPDF

RB 2018 (Uppdrag 1.3): Socialt entreprenörskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag

180222

Slutrapport Socialt
entreprenörskap

RB 2017 (Övr.uppdrag 4.4) :  Samverkan med Verket för innovationssystem, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd

GD-stab

I årsredovisning 2017

SU 2017:  Uppdrag om en nationell kartläggning och sammanställning av det pågående arbetet inom turism- och rekreationscyklingPDF

Företag

180110

Slutrapport Nationell 
kartläggning och 
sammanställning av det 
pågående arbetet inom 
turism- och 
rekreationscyklingPDF

SU 2014: Hållbar stadsutvecklingPDF

Regioner

Årlig sammanställning 180131

Upphävande av beslut av
uppdrag Hållbar 
stadsutvecklingPDF

RB 2017 (Uppdrag 3.4): Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag

171229

Slutrapport Utveckling av 
de regionala företagsstöden 
avseende jämställdhet, 
integration och miljöPDF

RB 2017 (Uppdrag 1.3): Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag

171222
Slutrapport 
Produktionsincitament och 
finansieringsstimulanser för 
filminspelningarPDF

SU 2016: Uppdrag att följa upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020PDF

Regioner

170920
Slutrapport Uppföljning av 
den nationella strategin för 
hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015-2020PDF

SU 2016: Digital handledning för konsekvensutredningar vid regelgivningPDF

Förenkling

170929

Slutrapport Digital 
handledning för 
konsekvensutredningar vid 
regelgivningarPDF

SU 2016: Snabbspåret - för nyanlända att starta företagPDF

Företag

170831

Slutrapport Snabbspåret - 
för nyanlända att starta 
företagPDF

SU 2016: Uppdrag att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjningPDF

Regioner

170630

Slutrapport Riktlinjer för 
regional 
kompetensförsörjningPDF

SU 2016: Återbetala EU-medel Södra ÖstersjönPDF

Regioner

170331 (ek.redovisning)

Slutrapport Återbetala 
EU-medel Södra ÖstersjönPDF

SU 2015: Strategiforum Östersjöregionen 8 & 9 november 2016PDF

Regioner

170228 (ek.redovisning)
Slutrapport Strategiforum 
Östersjöregionen 8 & 9 
november 2016PDF

SU 2015: Uppdrag att genomföra pilotinsatser för ett digitaliseringslyft riktade till små och medelstora industriföretag samt industrinära tjänsteföretag - Digilyft 1PDF


Företag

170228

Slutrapport Pilotinsatser 
för ett digitaliseringslyft
riktade till små och 
medelstora industriföretag 
samt industrinära 
tjänsteföretagPDF

SU 2016: Uppdrag att förbereda inordnande av vissa uppgifter från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserPDF

Myndighetsstöd


170131

Slutrapport Förbereda i
nordnandet av vissa 
uppgifter från Myndigheten 
för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyserPDF


RB 2016 (Uppdrag 2.2): Förenklingsmöjligheter utländsk momslänk till annan webbplats

Förenkling

Särskild rapport 
Förenklingsmöjligheter 
utländsk momsPDF
i
anslutning till
årsredovisningen 2016

RB 2016 (Uppdrag 2.1): Digitalisering av kvitton och fakturorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förenkling

170228

Slutrapport Digitalisering av 
kvitton och fakturorPDF

SU 2016: Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030PDF

Kunskapsutveckling


160905

Slutrapport Statliga 
myndigheters bidrag med 
underlag för Sveriges
 genomförande av 
Agenda 2030PDF


RB 2016 (Uppdrag 3.4): Uppdrag att kartlägga och analysera på vilket sätt ett landsbygdsperspektiv finns med i de regionala utvecklingsstrategierna och det regionala tillväxtarbetet hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar.länk till annan webbplats

Regioner

161016

Slutrapport Kartläggning 
och analys av på vilket sätt
landsbygdsperspektiv finns
med i de regionala 
utvecklingsstrategiernaPDF

SU 2012: Uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor inom det regionala tillväxtarbetetPDF

Regioner

160429

Slutrapport Fördela 
verksamhetsbidrag till 
resurscentra för kvinnor 
inom det regionala 
tillväxtarbetetPDF

SU 2012: Uppdrag att stärka utveckling av lokal servicePDF

Regioner


160414

Slutrapport Stärka 
utveckling av lokal servicePDF

SU 2012: Insatser för hållbara turistdestinationerPDF

Företag


160331

Slutrapport Insatser för 
hållbara turistdestinationerPDF

SU 2013: Ta fram en handbok för kommuner som står inför stora gruvetableringar eller expansion av befintliga gruv- och täktverksamhetPDF

Regioner

160331

Slutrapport Handbok för 
kommuner som står inför 
stora gruvetableringar eller 
expansion av befintliga 
gruv- och täktsverksamhetPDF

SU 2013: Uppdrag att genomföra ett program för stärkt lokalt och regionalt samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling 2013-2015PDF

Regioner

160331

Slutrapport Program för 
stärkt lokalt och regionalt 
samspel mellan fysisk 
planering och 
näringslivsutveckling 
2013-2015PDF

SU 2015: Medel för gemensamma E-förvaltningsprojekt av strategisk betydelsePDF

Förenkling

160330

Slutrapport Medel för 
gemensamma 
E-förvaltningsprojekt av 
strategisk betydelsePDF

RB 2015 (Övr. pågående uppdrag 2.4.2): Uppdrag att redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gd-stab

Särskild rapport 
Redovisning 
hur myndigheten följt 
rekommendationer för att 
uppnå de mål som 
beslutats 
i IT för en grönare 
förvaltning -agenda för it för miljön 
2010-2015 PDF
i anslutning till årsredovisningen 2015
Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.