Tillväxtverket
Hus i blomstrande trädgård.

Vimmerby

Som en liten kommun med ett stort varumärke är det för Vimmerby viktigt att behålla den ursprungliga särarten. Samtidigt som kommunen eftersträvar att växa i både utbud och bredd.

Vimmerby kommun har mycket som både sporrar och förpliktigar i sitt destinationsarbete. Det blir så när man har kulturella och sociala värden att förvalta från en av Sveriges mest älskade författare. Astrid Lindgrens anda präglar ortens besöksnäring och hur man arbetar med att utveckla densamma. Upplevelseparken Astrid Lindgrens Värld är den enskilt största attraktionen i kommunen, med närmare 500 000 besökare om året. Men den folkkära barnboksförfattaren har även lämnat avtryck på andra plan.

Ett nytt synsätt

HDU-projektet drevs formellt av kommunstyrelsens förvaltning i Vimmerby kommun. Arbetet utgickfrån en styrgrupp där centrala kommun- och näringslivsföreträdare ingick. Projektnamnet var ”Vimmerby med omnejd”. I och med arbetet med HDU har det börjat spridas ett nytt synsätt bland företag och invånare. Ett synsätt som sätter den gemensamma utvecklingen för bygden i centrum.

Astrid Lindgrens barndomshem

En av de riktigt stora satsningarna i HDU-arbetet är en ny trädgårdsanläggning vid Astrid Lindgrens Näs, barndomshemmet i centrala Vimmerby – som främst ska locka internationella trädgårdsturister.

HDU-arbetet har inte bara fört aktörerna i Vimmerbys besöksnäring närmare varandra, utan också fungerat som en plattform för att knyta nya kontakter med de andra pilotdestinationerna.

Fortfarande återstår flera produkt- och utbildningssatsningar på Vimmerbys att-göra-lista, bland annat bildandet av ett destinationsbolag.

Mer om Vimmerby

vimmerbyturistbyra.se

Slutrapport Vimmerby Pdf, 789.3 kB, öppnas i nytt fönster.