Tillväxtverket

Särskild hållbarhetsinsats

Hållbara turistdestinationer, HDU-projektet, handlade i sin helhet om insatser för att utveckla destinationer hållbart: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det är insatser som tillsammans ska förbättra den internationella konkurrenskraften.

Projektets styrgrupp beslöt hösten 2013 om stöd till en särskild hållbarhetsinsats riktad till företag och en bredare målgrupp på destinationen:

  • Kunskapsseminarier/workshops för viktiga lokala aktörer inom besöksnäringen – offentliga och privata
  • Kvalitets- och hållbarhetsinsatser riktade till cirka 20 lokala företag

De fem destinationerna valde olika sätt att genomföra hållbarhetsinsatsen.

Swedish Welcome

Bohuslän, Vimmerby och Stockholms skärgård valde att samarbeta med Swedish Welcome, som hade en etablerad metod och ett eget certifieringssystem för utveckling av företag. Deras rådgivare bedömer tio aspektgrupper för kvalitet och hållbarhet. Detta kompletterades med workshops till en bredare målgrupp offentliga, privata och ideella aktörer.

GSTC-D

Åre och Kiruna valde att utgå från GSTC-D, Global Sustainable Tourism Councils destinationskriterier, i en utvärderande analys som genomfördes av Rogers & Co AB. Utifrån denna bestämdes insatser som indikatorer för uppföljning, workshops och företagsinsatser. Destination Åre genomförde insatser i samarbete med kommunen. Kiruna testade olika internationella mätmetoder och utvecklade ett uppföljningssystem.

Utvärdering av insatsen

Tillväxtverket beslöt att följa upp insatsen vid två tillfällen. Ramböll Management AB gjorde en första utvärdering i början av 2016, som belyste vad de olika metoderna tillför samt styrkor och svagheter med respektive system. Insatserna bidrar till hållbar utveckling på olika sätt. Ytterligare en uppföljning har genomförts under 2018, med publicering i början av 2019.

Utvärdering av särskild hållbarhetsinsats inom projektet HDU Pdf, 679.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapporter från destinationerna

Slutrapport hållbarhetsinsatser Bohuslän Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport hållbarhetsinsatser Kiruna Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport hållbarhetsinsatser Stockholms skärgård Pdf, 255.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport hållbarhetsinsatser Vimmerby Pdf, 424.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport hållbarhetsinsatser Åre Pdf, 585 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Christina Rådelius
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 07