Tillväxtverket
Hus vid vattnet i Bohuslän.

Bohuslän

HDU-arbetet i Bohuslän har i stor utsträckning handlat om att hitta nya och förfina fungerande processer samt att lansera nya produkter.

Destinationsutveckling är något som länge varit en del av arbetet inom Turistrådet Västsverige (TV). Som Västra Götalandsregionens helägda turismbolag har TV ett uppdrag att stärka internationalisering av besöksnäringen i regionen.

I projektet bjöds alla kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd i Bohusläns elva kommuner in till ett uppstartsmöte för att påbörja en diskussion om behovet av samarbete i besöksnäringsfrågor. Gensvaret blev mycket positivt och en tjänstemannagrupp tillsattes för att ta fram utgångspunkter för fortsatta gemensamma ansträngningar på området. Dessa formulerades i avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän”, som klubbats igenom av samtliga kommuner.

Målgrupperna består av köpstarka norrmän, tyskar och engelsmän som efterfrågar kvalitet i sina boenden och upplevelser. En bärande tanke som funnits med både före och under hela HDU-arbetet, har varit att mejsla ut ett tillvägagångssätt som kan appliceras också framöver.

Turism - en del av samhällsplaneringen

Tillsammans med TV har företagen skruvat på sina produkter och bland annat ökat sin anpassning mot besökarnas efterfrågan på bekvämlighet. Förändringen har varit tydlig. Andelen kunder från Tyskland och Storbritannien har vuxit markant för många av aktivitetsföretagen. Några av aktörerna funderar nu på att helt och hållet inrikta sig på de utländska marknaderna. Med utvecklingen av en destination följer också besöksnäringens påverkan på den fysiska bebyggelsen och infrastrukturen i en kommun.

Turistisk översiktsplanering

Tidigare har det turistiska perspektivet inte varit något som ingått i underlaget för kommunernas översiktsplanering men i Bohuslän har man försökt ändra på det genom att arbeta med turistisk översiktsplanering – TÖP. Genom TÖP går det att visualisera vilka anspråk som turismen gör på mark och vatten i ett område. På så sätt kan utbredningen av besöksnäringen framgå och det kan ingå som en parameter när kommunerna tar fram sina fysiska plandokument.

Mer om Bohuslän

Västsvenska turistrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

vastsverige.com

Slutrapport Turistrådet Västsverige Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.