Tillväxtverket

Åre

För många förknippas Åre med vintersport men destinationens utvecklingsarbete är inriktat på att locka fler besökare även under andra årstider.

Åre har Sveriges största skidområde och är ett av landets mest väletablerade turistmål. Den stora lockelsen på orten har varit och är fortfarande skidåkningen. Men som för varje destination med enskilt stora och säsongsknutna reseanledningar uppstår även sårbarhet. Därför började Åre en bit in på 00-talet att leta efter nya reseanledningar utanför vinterperioden. Inspirationen kom från andra skidorter som Chamonix och Whistler som lyckats etablera en besöksnäring också under sommartid.

Åre har under de senaste åren haft en stigande kurva både vad gäller besöksstatistik och investeringar inom besöksnäringen och HDU-projektet har varit en betydelsefull injektion för destinationen.

Hållbarhetsanalys visar på "gap"

En hållbarhetsstrategi skrevs tidigt in i projektet. Den innehöll ett antal förhållningssätt men gav inte någon tydligare vägledning för hur man praktiskt skulle arbeta med hållbarhets-frågorna. Efter ett år tog man därför ett omtag och genomförde en hållbarhetsanalys som visade var gapen fanns. Sedan dess har man arbetat med ett certifieringsverktyg som innehåller 150 kriterier från destinations och kommunnivå till företagsnivå. Åre har fått rekommendationer på 14 områden där man planerar insatser.

En punktinsats i hållbarhetsarbetet har varit Åre Sustainability Summit – ett inspirationsarrangemang med internationell räckvidd om hur aktörerna på destinationen kan jobba för att stärka sin hållbarhet.

Markägare i samverkan

Även ledutveckling är en viktig fråga för Åre. Inom destinationen finns fler än 300 privata markägare, allt från enskilda privatpersoner till samfälligheter och företag som berörs av nya leder. Markfrågan rymmer hållbarhetsrelaterade intressekonflikter i form av att balansera exploaterings- och bevarandeintressen. Därför har man skapat ÅMIS – Åres markägare i samverkan.

För att effektivisera sin produktutveckling har Åre använt en slags crowdsourcing-lösning. Idéer och uppslag från aktörer har inhämtats via en digital idélåda där alla intresserade vid valfri tidpunkt kunnat lämna in stora som små produktförslag.

Mer om Åre

Hållbar destinatutionsutveckling i Åre

Slutrapport Åre Pdf, 809.2 kB, öppnas i nytt fönster.