Tillväxtverket

Resultat

Här hittar du resultat från alla delprogrammen inom programmet Främja kvinnors företagande.

Med resultat menar vi den nytta som företagarna som deltagit i olika delprogram har haft. Vi presenterar fakta, statistik och företagares, företagsfrämjares och utvecklingsansvarigas egna berättelser.

Se filmer om kvinnors företagande

Resultat från delprogrammen

Senaste publikationerna

Beställ eller ladda ner rapporter, studier och böcker om kvinnors företagande Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Affärs- och innovationsutveckling

Insatserna skulle ge kvinnor som vill utveckla företag, starta företag eller utveckla en innovativ idé tillgång till affärs- och innovationsutveckling. T ex rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och utbildning.

Affärsutveckling inom gröna näringar

Affärsutvecklingsprogrammen erbjöd till exempel affärsutveckling i grupp men omfattade även individuell rådgivning, mentorskap, coachning, affärsplanering, marknadsföring och försäljning samt användning av IT-verktyg som underlättar företagandet, nätverksaktiviteter och andra insatser.

Entreprenörskap vid universitet och högskola

Programmet handlade om att integrera entreprenörskap i olika utbildningar vid universitet och högskola. Det handlade också om insatser för att lyfta fram  företagande som karriärval på samma sätt som anställning.

Ambassadörer för kvinnors företagande

Ambassadörerna bidrog till att synliggöra och sprida kunskap om företagande, för att fler skulle se företagande som ett möjligt karriärval. Ambassadörer delade med sig av sina erfarenheter om företagande till unga och kvinnor som funderade på att starta företag.

Golden Rules of Leadership

Golden Rules of Leadership syftade till att lyfta fram betydlesen av fler kvinnor på ledande positioner, på alla nivåer och inom olika sektorer och branscher.