Tillväxtverket

Främja kvinnors företagande

Förutsättningarna för företagande är inte lika för kvinnor och män som vill starta, driva, leda och utveckla företag. Tillväxtverket arbetade därför på regeringens uppdrag med programmet Främja kvinnors företagande 2007-2014.

I korthet handlade programmet om att:

  • göra nytta genom att göra affärsutveckling mer tillgänglig för kvinnor som ville utveckla sina företag, starta företag eller utveckla en idé.
  • göra kvinnors företagande och ledarskap mer möjligt
    nu och i framtiden, till exempel genom att utveckla entreprenörskapet vid universitet och högskolor och sprida Golden Rules of Leadership.
  • göra kvinnors företagande och dess betydelse för näringslivet mer synligt, till exempel genom ambassadörerna för kvinnors företagande som bidrog till att förändra bilden av företag och företagare samt arbete med fakta, statistik och kunskap om kvinnors företagande.

Syftet med programmet Främja kvinnors företagande var att:

  • skapa tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor
  • i samråd med företagsfrämjande aktörer och myndigheter ta fram en nationell strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande insatser på likvärdiga villkor

Publikationer om Främja kvinnors företagande

Läs programmets slutrapport Kvinnors företagande  Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.som lämnades till regeringen den 15 april 2015.

Läs Tidningen Tempos specialnummer om kvinnors företagande. Tidningen tar  bland annat upp  hur mentorskap kan utveckla ledartalanger, hur bilden av företagaren har förändrats genom åren och arbetet med Öppna upp! - En nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor. Tidningen Tempo - Specialnummer om kvinnors företagande Pdf, 4.9 MB.

Ta även del av resultat och lärdomar från åtta års arbete med att främja kvinnors företagande Öppnas i nytt fönster. samt publikationen Ambassadörer för kvinnors företagande 2008-2014.

Här hittar du resultat och lärdomar från alla insatser inom programmet Främja kvinnors företagande.

Se fler publikationer inom programmet Främja kvinnors företagande Pdf, 493.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistik om operativa företagsledare

I databasen med statistik över operativa företagsledare kan du själv ta fram statistik uppdelat på kön, ålder och bakgrund. Det ger dig en bild av hur företagandet ser ut i Sverige, länen och kommunerna. Du kan ta reda på hur många företag som leds av kvinnor respektive män, hur många anställda de har, företagens totala omsättning och i vilka branscher kvinnor och män driver företag. Operativ företagsledare är den person som sköter företagets löpande förvaltning.

Öppna upp för likvärdiga villkor

Strategin Öppna upp! lanserades på konferensen ” Öppna upp - en konferens om företagande på lika villkor”, den 12 mars 2015. Här nedan kan du se klipp från konferensen.

Kortversionen av strategin Öppna upp

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 87