Tillväxtverket

Hållbar tillväxt

Företag behöver ständigt förnya sig för att möta samhällsutmaningar av olika slag. Det handlar om att arbeta smartare - utveckla nya varor, tjänster och affärsmodeller. Och hitta hållbara lösningar!

Illustrationen visar på att i hållbar tillväxt ingår delarna: Ekonomi, miljö och den sociala biten.

Konkurrenskraftiga företag kännetecknas av att de är innovativa, effektiva och jobbar smart. Att tänka nytt och att förnya sig är avgörande för att företag ska klara sig över tid, vara en del av en hållbar utveckling och kunna möta morgondagens konkurrensvillkor i en global ekonomi.

För regionerna handlar det om att ständigt utveckla sitt arbete med att skapa och behålla miljöer som är attraktiva för människor och näringslivet.

Hållbar tillväxt

Vår tids utmaningar och omställningen till en hållbar ekonomi innebär nya villkor som vi behöver förhålla oss till för att säkra Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

En inkluderande tillväxt motverkar ojämlikhet och utanförskap och möter sociala utmaningar med nya lösningar och entreprenörskapet som verktyg.

En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt miljöutmaningar genom smarta lösningar som stärker både miljö och ekonomi.

Om livskvalitet kan sägas vara det övergripande syftet för tillväxtarbetet sätter miljön gränser för resursuttag och utsläpp. Tillsammans skapar de ett avgränsat handlingsutrymme.

Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och socialt — samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling i framtiden.

Hållbar tillväxt kräver att ekonomin förändras och utvecklas. Tillväxtverkets verksamhet bidrar till detta. I regioner och med regioner. För företag och genom företag.

Hållbart företagande

Tillväxtverket stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft genom att identifiera och lyfta nya förutsättningar och möjligheter som samhällsutmaningarna innebär för företag och regioner.

Vi ser entreprenörskap som ett verktyg för att hitta och sprida hållbara lösningar på de utmaningar som vi står inför. Därför stimulerar vi företagens förmåga till entreprenörskap och innovationer.

Vi lyfter också fram hur ekonomin behöver förändras för att tillväxten ska vara hållbar och tar initiativ som stödjer en sådan utveckling.

Tillväxtverkets hållbarhetsarbete

Vi vill inte bara att andra ska arbeta med hållbarhet. Det är också viktigt i vårt eget arbete. Därför gör vi varje år en särskild hållbarhetredovisning som en del av vår årsredovisning. Här kan du läsa mer om vårt eget hållbarhetsarbete.

Kontakt

Johanna Giorgi
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 681 65 24Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.