Tillväxtverket

Föreskrifter

Här hittar du föreskrifter från Tillväxtverket och Nutek.

Även Svenska ESF-rådet kungör sina föreskrifter i Tillväxtverkets författningssamling. Du hittar ESF-rådets föreskrifter på esf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompetensinsatser vid korttidsarbete

Föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete TVFS 2021:1 Pdf, 205.9 kB.

Inkvarteringsstatistik

Tillväxtverkets föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering.

Föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering TVFS 2017:1 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Stöd från de regionala strukturfonds­programmen och det nationella strukturfonds­programmet

Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfonds­programmen och det nationella strukturfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

TVFS 2015:1 omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfonds-programmet TVFS 2019:1 Pdf, 180.7 kB.

Kooperativ utveckling

TVFS 2014:1 omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling TVFS 2016:3 Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Föreskrifterna har upphävts genom TVFS 2015:1. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ärenden som avser programperioden 2007–2013 och för att avsluta denna programperiod.

Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden TVFS 2013:1 Pdf, 110.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Regionalt transportbidrag

TVFS 2009:2 omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om regionalt transportbidrag TVFS 2016:2 Pdf, 61.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpunkt för tjänster på den inre marknaden

TVFS 2009:1 omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om kontaktpunkten för tjänster på den inre marknaden TVFS 2019:2 Pdf, 133.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Mästarbrev till hantverkare

Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om avgift till Sveriges Hantverksråd för mästarbrev till hantverkare.

NUTFS 1996:4 Pdf, 11.1 kB, öppnas i nytt fönster.