Tillväxtverket

Tillväxtverket på Järvaveckan

Mångfald ger tillväxt - du behövs!

Fortsätt läsa

Järvaveckan
9 - 17 juni

Sverige behöver fler entreprenörer som har mod att driva företag. Vi behöver öppna upp näringslivet så att du som vill och vågar starta företag också kan göra det. På Järvaveckan vill vi inspirera till det. Men framför allt vill vi träffa dig. Varmt välkommen till oss på Spånga IP i västra Stockholm!

Du behövs som företagare!

Sverige behöver fler entreprenörer som vill starta och driva företag. Sverige behöver också fler hållbara företag som kan ta steget till nya marknader. Därför behöver näringsliv och de som jobbar för att få fler företag också se all företagarkraft som finns i Sverige, oavsett kön, ålder eller bakgrund.

Din kompetens behövs i företagen!

Svenska företag behöver också ny kompetens att anställa. En avgörande fråga är hur Sverige lyckas matcha kompetens hos personer med den som företagen saknar. Utan personal med kunskap riskerar näringslivet att stanna upp och kanske till och med backa.

Vi vill dela med oss!

Tillväxtverket har lång erfarenhet och mycket kunskap. Under Järvaveckan vill vi sprida statistik och undersökningar vi gjort, och berätta om inspirerande projekt. Vi vill också prata om mångfald och företagande. Sverige behöver fler entreprenörer och svenska företag behöver kompetens.

I vårt utställartält

I Tillväxtverkets utställartält kan du samtala, ställa frågor och komma med synpunkter kring vårt tema Mångfald ger tillväxt. Vi är på plats under hela veckan! Kom gärna förbi!

Sociala medier

Twittra gärna på #ÖppnaUpp!
Dela gärna våra evenemang på Facebook!

Tillväxtverkets seminarier på Järvaveckan

Say cheese, till­­växt för alla?

Speed­kurs i före­tagande

Jobbresan börjar i klass­rummet