Tillväxtverket
Myndighetssamarbete på Starta driva-mässa

Myndighets­samarbetet Starta och driva företag

Tillväxtverket ingår i myndighetssamarbetet Starta och driva företag som syftar till att förenkla för företagare genom gemensam och samordnad information och service.

Tillväxtverket deltar i ledningen och styrningen av samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullverket, Patent- och registreringsverket (PRV) och Bolagsverket. I samarbetet ingår dessutom Jordbruksverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet, Statistiska centralbyrån (SCB) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Följande kanaler ingår i samarbetet:

Myndigheterna deltar också tillsammans på utvalda mässor och evenemang för företagare.

Starta företag-webbseminarium

Verksamt.se LIVE är en serie webbinarier för dig som funderar på, ska starta eller precis har startat företag. Till verksamt.se LIVE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.