Tillväxtverket

Medverkande aktörer

Besöksnäringens myndighetsgrupp omfattar 16 myndigheter och statliga bolag, och leds av Tillväxtverket som har regeringens uppdrag att ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling, liksom samverkan och samordning inom turism.

Dessa medlemmar ingår i Besöksnäringens myndighetsgrupp:

 • Arbetsförmedlingen
 • Statens fastighetsverk
 • Sjöfartsverket
 • Trafikverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Naturvårdsverket
 • Jordbruksverket
 • Skogsstyrelsen
 • Swedavia
 • Tillväxtanalys
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Visit Sweden
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Business Sweden