Tillväxtverket

Tidigare träffar AI-nätverket

Här hittar du information om våra tidigare träffar.

Oktober 2019

 • Ather Gattami AI-forskare, pratade bland annat om definitionen av AI, hur olika branscher drar nytta av AI samt deepfakes
 • Catharina Grönqvist, Riksarkivet föreläste om hur 80 hyllmil papperhandlingar digitaliseras med stöd av AI.
 • Katarina von Goës, Arbetsförmedlingen pratade om hur ett starkt ledarskap och en aktiv förändringsledning är nyckeln till en lyckad digital transformation.
 • Patrick Eckemo och Hans Söderlund, DIGG, som berättade om deras uppdrag att främja användning av AI samt genomförde en workshop/frågestund kring vilka utmaningar/möjligheter myndigheterna ser med AI.

Juni 2019

 • Keynote ”Maskininlärning, en praktisk genomgång” med Björn Brinne från Peltarion
 • Föreläsning om Maskininlärning och bias med Johan Svärd från Microsoft
 • Praktiska exempel på AI-tillämpningar från Lantmäteriet
 • Presentation från Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) om deras uppdrag inom AI.

Mars 2019

 • Keynote ”AI- från Hype till verklighet” med Fredrik Heintz från Linköpings Universitet
 • Föreläsning om Juridik och AI med Polisen
 • Workshops om ”Juridik och AI” och ” Bottar och virtuella assistenter, en praktisk genomgång”

Januari 2019

 • Keynote ”AI- en inspirationstimma” med Lars Wiig, Torbjörn Hägglöf och Cecilia Henriksson från IBM
 • Exempel på ett RPA-införande från Skatteverket
 • Exempel och rekommendationer kring samarbete inom AI från Pensionsmyndigheten
 • Workshops om ”RPA i praktiken” och ” Data som strategisk resurs och förutsättning för AI och datadriven analys”

November 2018

 • Keynote ”AI- från Hype till verklighet” med Ted Schönbeck från Google Cloud
 • Exempel på AI-införanden från Skatteverket, Lantmäteriet och Försäkringskassan
 • Mini-meetups om ”RPA”, ”Data som strategisk resurs”, ”Virtuella assistenter” samt ”AI – hur kommer du igång"


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.