Tillväxtverket
En digital hjärna.

Program inför komm­­ande nätverksträff

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten nu uppger att smittspridning av COVID-19 sker i samhället och höjt risken för allmän smittspridning till mycket hög har vi ställt in nätverksträffen den 12/3. Vi återkommer med ett nytt datum.

AI-nätverket är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och workshopar kring aktuella ämnen.

Kontakt

Vill du anmäla dig till AI-nätverket? Då skickar du dina kontaktuppgifter till teamainatverket@tillvaxtverket.se