Tillväxtverket
Siluett av huvud med färgglada bubblor som ska illustrera hjärnan.

AI-nätverket för myndigheter

Flera myndigheter har testat och utvecklat olika AI-lösningar som virtuella assistenter, automatiserat beslutsstöd och maskinell inlärning. Andra ligger i startgroparna.

AI-nätverket är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas vanligen sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och workshopar kring aktuella ämnen. Just nu ser vi över formerna för AI-nätverket och nästa träff blir därför under första kvartalet 2022.

Syftet med AI-nätverket är att:

  • Ge inspiration
  • Bidra till erfarenhetsutbyte
  • Knyta nya kontakter
  • Ge idéer till områden att samarbeta om

Varför AI-nätverk?

Förväntningarna på tillgänglighet, service och innovation i offentlig sektor ökar. AI hjälper oss att utveckla verksamheten och tänka om och tänka nytt. För att lyckas behöver vi samarbeta och lära av varandra.

Kontakt

Har du frågor om AI-nätverket? Kontakta: teamainatverket@tillvaxtverket.se