Tillväxtverket
Siluett av huvud med färgglada bubblor som ska illustrera hjärnan.

AI-nätverket för myndigheter

Flera myndigheter har testat och utvecklat olika AI-lösningar som virtuella assistenter, automatiserat beslutsstöd och maskinell inlärning. Andra ligger i startgroparna. Tillväxtverket bjuder in statliga myndigheter till AI-nätverk för att främja samarbetet.

AI-nätverket är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och workshopar kring aktuella ämnen.

Syftet med AI-nätverket är att:

  • Ge inspiration
  • Bidra till erfarenhetsutbyte
  • Knyta nya kontakter
  • Ge idéer till områden att samarbeta om

Varför AI-nätverk?

Förväntningarna på tillgänglighet, service och innovation i offentlig sektor ökar. AI hjälper oss att utveckla verksamheten och tänka om och tänka nytt. För att lyckas behöver vi samarbeta och lära av varandra.

Kontakt

Anmäl dig till AI-nätverket genom att skicka dina kontaktuppgifter till teamainatverket@tillvaxtverket.se