Tillväxtverket

Information till stödmottagare av projektmedel

Med anledning av den höga risken för samhällsspridning av covid-19 vill Tillväxtverket informera stödmottagare om hur reglerna för kostnaders stödberättigande ska tolkas.

Under rådande omständigheter kan projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster, vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats.

Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har:

  • uppkommit för att genomföra projektet, och
  • att den är skälig.

Tillväxtverket avser att godkänna kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme.

Finns det risk att målet inte kan nås?

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta kontakt med er handläggare vid Tillväxtverket.

Följ samhällsutvecklingen

Tillväxtverket uppmanar er som är stödmottagare att följa samhällsutvecklingen och den information som ges av Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.