Tillväxtverket

Personuppgifter i prenumerationer

När du prenumererar på utskick från Tillväxtverket, så sparar vi din e‐postadress tills du avslutar din prenumeration.

Vi delar informationen med den leverantör som tillhandahåller funktionen. Informationen kan finnas kvar hos dem i max 180 dagar efter avslutad prenumeration.

Din e-postadress används inte för något annat ändamål.

Den rättsliga grunden, utifrån dataskyddsförordningen, är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Eller med enklare ord: Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka begärd information till dig.

Du kan avsluta din prenumeration på två sätt: Via en länk i slutet av varje utskick eller på den sida där du registrerade dig som prenumerant. Dessa sidor når du via länkarna nedan.

Prenumerera på Tillväxtverkets utlysningar

Prenumerera på publikationer

Tidigare versioner av handbok för EU-projekt

Tidigare versioner av handbok för EU-projekt 2021-2027