Tillväxtverket
Backspegel i bil.

Resultat

Tillväxtverkets verksamhet ger företag och andra aktörer nytta genom att de får tillgång till kunskap, nätverk och finansiering.

Tillväxtverkets årsredovisning är en sammanställning av hur vi under det gångna året arbetat mot vår vision: Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Årsredovisning 2016

Vi delar vår kunskap

Tillväxtverket utvecklar och förmedlar kunskap om entreprenörskap, företagande och tillväxt på nationell och regional nivå: Vilka utmaningar och möjligheter står företag inför? Hur ser det ut i olika branscher och regioner? Vilka hinder och möjligheter finns att starta och driva företag?

Ta del av våra undersökningar under Fakta och statistik. 

Vi sprider våra och andras erfarenheter

Med stöd från Tillväxtverket har tillväxtprojekt runt om i landet förverkligats och bidragit till att stärka konkurrenskraften i Sverige.

Röster från några finansierade projekt

Vi följer upp och utvärderar

Stöd till exempelvis projekt kan ofta visa resultat efter relativt kort tid. För satsningar som bidrar till förändringar av förutsättningar för företagande, exempelvis regelförenkling och attityder till företagande, kan det ta längre tid att se effekter.

Uppföljning och utvärdering