Tillväxtverket

Vid misstanke om brott eller miss­förhållanden

Tillväxtverket betalar årligen ut omkring en miljard kronor i stöd. Myndigheten granskar alla projekt som får stöd så att skattemedlen används på rätt sätt. Vi arbetar också för att motverka risken för korruption och andra missförhållanden i vår egen verksamhet.

Brott i stödverksamheten

Att bekämpa fusk och bedrägerier är en viktig fråga för myndigheten. Om vi misstänker brott i stödverksamheten gör vi en anmälan.

Gäller misstankarna EU-medel sker anmälan till Ekobrottsmyndigheten och gäller de våra andra medel sker anmälan till Polismyndigheten.

PM om brott i Tillväxtverkets stödverksamhetPDF

Om du misstänker brott i Tillväxtverkets stödverksamhet uppmanar vi dig att anmäla det via:

E‑post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Om du inte vill skicka e-post går det bra att ringa till vår chefsjurist som nås via växeln på:

Tel växel: 08-681 91 00

Missförhållanden inom myndigheten

Att motverka mutor, jäv och andra oegentligheter inom Tillväxtverket är också viktiga frågor för oss.

Tillväxtverkets policy mot mutor och jävPDF

Tillväxtverkets interna regler om gåvor och andra förmåner från utomstående aktörerPDF

Information om jävPDF

Om du misstänker missförhållanden på Tillväxtverket uppmanar vi dig att anmäla det via:

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Om du inte vill skicka e-post går det bra att ringa till vår chefsjurist som nås via växeln på:

Tel växel: 08-681 91 00

Information om behandling av personuppgifter

I dokumentet Information om behandling av personuppgifter beskrivs hur vi hanterar eventuella personuppgifter som din anmälan till Tillväxtverket kan komma att innehålla. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Information om behandling av personuppgifterPDF

Offentlighetsprincipen

Eftersom Tillväxtverket är en myndighet är en anmälan som kommer in till oss en allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Du kan alltid välja att utelämna personliga uppgifter om dig själv när du gör din anmälan.

Särskilt för dig som är anställd

Du som är anställd kan förstås använda dig av kontaktuppgifterna ovan för att göra en anmälan, men du kan också ta kontakt med din närmaste chef, en verksjurist, HR-enheten eller din arbetstagarorganisation. Naturligtvis har du också din grundlagsskyddade meddelarfrihet.

Sedan den 1 januari 2017 finns en lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållandenlänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.