Tillväxtverket

Samverkan och finansiellt stöd

När en aktör har gjort något i samverkan med Tillväxtverket, t ex ett seminarium, eller när en aktör har fått finansiellt stöd från Tillväxtverket finns det speciella logotyper för det. Använd någon av dem där det passar.

Logotyp för olika typer av samarbete

 

Tillväxtverkets logotyp för samarbete

Logotyp vid finansiellt stöd

 

Logotyp för dem som fått finansiellt stöd

Logotyp vid finansiellt stöd - engelska

 

Stöd-logotyp på engelska

Att spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Har du frågor om logotypen?

Kontakta kommunikationsavdelningen.