Tillväxtverket

Samverkan och finansiellt stöd

När en aktör gör något i samverkan med Tillväxtverket såsom ett seminiarium eller har fått finansiellt stöd från Tillväxtverket finns det speciella logotyper att använda.

Logotyp för olika typer av samarbete

Tillväxtverkets logotyp för samarbete

Logotyp vid finansiellt stöd

Logotyp för dem som fått finansiellt stöd

Logotyp vid finansiellt stöd - engelska

Stöd-logotyp på engelska

Spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Har du frågor om logotypen?

Kontakta kommunikationsavdelningen.