Tillväxtverket

Engelska EU-logotyper

Ladda ner engelska versioner av logotypen för EU-finansierat stöd genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Centrerad engelsk EU-logotyp
Vänsterställd engelsk EU-logotyp

Vänsterställd logotyp

För skärm

Logotyp i färg (RGB/jpg)

Logotyp i svartvitt (jpg)

För tryck

Logotyp i färg (CMYK/eps)

Logotyp i svartvitt (eps)

Logotyp i PMS-färg

För Microsoft Office

Logotyp i färg (RGB/png)

Logotyp i svartvitt (png)

Att spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.