Tillväxtverket

Logotyp för EU-finansierat stöd

Alla stödmottagare av EU-finansierat stöd är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. EU-logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet.

Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotypen är framtagen av Tillväxtverket och uppfyller de tekniska kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 samt i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014.

Så använder du EU-logotypen

Läs mer om hur du använder EU-logotypen och vilka krav som gäller.


Centrerad logotyp

Centrerad logotyp
Vänsterställd logotyp


För skärm

Logotyp i färg (RGB/jpg)

Logotyp i svartvitt (jpg)

För tryck

Logotyp i färg (CMYK/eps)

Logotyp i svartvitt (eps)

Logotyp i PMS-färg

För Microsoft Office

Logotyp i färg (RGB/png)

Logotyp i svartvitt (png)


Logotyp med genomskinlig bakgrund

Om du vill att logotypen ska smälta in i bakgrundsfärgen kan du använda en variant med vit text och där bakgrundsfärgen syns igenom textfältet.

Centrerad logotyp i färg med genomskinligt textfält. (CMYK/eps)

Centrerad logotyp i svartvitt med genomskinligt textfält. (eps)

Centrerad logotyp i färg med genomskinligt textfält (png)

Vänsterställd logotyp i färg med genomskinligt textfält. (CMYK/eps)

Vänsterställd logotyp i svartvitt med genomskinligt textfält. (eps)

Vänsterställd logotyp i svartvitt med genomskinligt textfält. (png)


Engelska versioner

Alla versioner av logotypen finns också med engelsk text.
Engelska versioner av EU-logotypen


Att spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.