Tillväxtverket

Externa konsultrapporter

Du som skriver en rapport på uppdrag av Tillväxtverket ska använda en speciell logotyp för rapporten. Här finns både svensk och engelsk version.

Placering och kompletterande text

Logotypen ska placeras på rapportframsidan i ett hörn. 

För att tydliggöra kopplingen till Tillväxtverket ska alltid formulering ”Denna rapport är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.” stå på sidan två eller i samband med förord eller sammanfattning. Detta ansvarar konsulten för, liksom för klarspråk i rapporten.

Svensk logotyp till konsultrapport

Vår logotyp finns i tre färger - blå, grön och lila. Dessa är likvärdiga.

  • I första hand ska logotypen med svart text användas.
  • Det finns en variant med färgad symbol och vit text som ska användas i andra hand. Till exempel om bakgrunden är så mörk att den svarta texten inte syns. Om du vill använda logotypen med färgad symbol och vit text, mejla kommunikation@tillvaxtverket.se.
  • Om det inte går att använda en logotyp i någon av våra färger, så finns även en negativ (vit) variant. Den får användas efter godkännande från Kommunikations­enheten. Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se så får du hjälp med det.
  • Alla logotyper har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.
blå EU-logotyp

Engelsk logotyp till konsultrapport

Spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Har du frågor om logotypen?

Kontakta innehållsansvarig.