Tillväxtverket

Tillväxtverkets organisation

Myndigheten är indelad i sex avdelningar samt stab och internrevision. Generaldirektör är Gunilla Nordlöf. Se även Ledning i vänstermenyn.

Organisationsskiss

Vi är 430 medarbetare på nio orter, från Arjeplog i norr till Malmö i söder.

Regelrådet

Inom Tillväxtverket finns också ett särskilt beslutsorgan, Regelrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet ansvarar för sina egna beslut. Verksamheten hanteras inom avdelning Förenkling.