Tillväxtverket

Tillgänglighet

På den här sidan beskriver vi hur tillvaxtverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från tillvaxtverket.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kontaktar oss via formuläret nedan. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret på sidan så att vi får veta att problemet finns.Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Diagrammodulerna på delen statistik.
  • De flesta filmer på webbplatsen är textade men inte syntolkade.
    Alla filmer publicerade efter 23 september 2020 kommer att textas och vid behov syntolkas.
  • Otillgängliga pdf-dokument.

Vår ambition är att ha åtgärdat ovanstånde under 2021 och våren 2022. Undantag är äldre dokument och pdf:er.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av tillvaxtverket.se.

Bedömningen av Funka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gjordes 2019-04-16 till 2019-05-17.

Funkas metodik för testning är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och allt de rekommenderar är testat i verkligheten.

Utifrån Funkas rapport genomförde Tillväxtverket ett utvecklingsarbete april - maj 2020 för att rätta till de tillgänglighetsfel som framkom i rapporten.

Vi använder regelbunder verktyget Siteimprove för att hitta och rätta till tillgänglighetfel.

Webbplatsen publicerades september 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 juni 2021.