Tillväxtverket

Samverkan och finansiellt stöd

När en aktör gör något i samverkan med Tillväxtverket såsom ett seminarium eller har fått finansiellt stöd från Tillväxtverket finns det speciella logotyper som ska användas.

Vår logotyp finns i tre färger - blå, grön och lila. Dessa är likvärdiga.

  • I första hand ska logotypen med svart text användas.
  • Det finns en variant med färgad symbol och vit text som ska användas i andra hand. Till exempel om bakgrunden är så mörk att den svarta texten inte syns. Om du vill använda logotypen med färgad symbol och vit text, mejla kommunikation@tillvaxtverket.se.
  • Om det inte går att använda en logotyp i någon av våra färger, så finns även en negativ (vit) variant. Den får användas efter godkännande från Kommunikations­enheten. Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se så får du hjälp med det.
  • Alla logotyper har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.

Logotyp för olika typer av samarbete

Tillväxtverkets logotyp för samarbete
Lila logotyp för samarbete med Tillväxtverket
Grön logotyp för samarbete med Tilläxtverket

Logotyp vid finansiellt stöd

Logotyp för dem som fått finansiellt stöd
Grön logotyp för finansiering från Tillväxtverket
Grön logotyp för finansiering från Tillväxtverket

Logotyp vid finansiellt stöd - engelska

Stöd-logotyp på engelska

Spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Har du frågor om logotypen?

Kontakta innehållsansvarig.