Tillväxtverket

Logotyp för EU-finansierat stöd

Alla stödmottagare av EU-finansierat stöd är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. EU-logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet.

Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond

Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans med texten Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotypen är framtagen av Tillväxtverket och uppfyller de tekniska kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 samt i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014.

Så använder du EU-logotypen

Läs mer om hur du använder EU-logotypen och vilka krav som gäller.

Centrerad logotyp

Centrerad logotyp
Vänsterställd EU - logotyp