Tillväxtverket

Logotyp för EU-finansierat stöd 2021-2027

Alla stödmottagare av EU-finansierat stöd är skyldiga att informera allmänheten om att projektet är delfinansierat av Europeiska unionen. EU-logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och marknadsföra projektets verksamhet.

Här hittar du nedladdningsbara logotyper i olika färger som du kan använda. Går det, ska du alltid använda den blå-gula varianten. Alla finns i en horisontell och en vertikal version med texten Medfinansieras av Europeiska unionen.

Här kan du läsa mer om hur du enligt regelverket ska använda logotypen.

EU-logotyp med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen" till höger om flaggan

EU-logo, blå flagga, gula stjärnor, med texten medfinansieras av Europeiska Unionen
EU-logo med blå flagga, vita stjärnor och texten Medfinansieras av Europeiska Unionen, till höger
EU-logo, svart flagga med vita stjärnor med texten Medfinansieras av Europeiska Unionen till höger
EU_logo med vit flagga och svarta stjärnor med text medfinansieras av Europeiska Unionen till höger

EU-logotyp med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen" under flaggan

EU-logo blå med gula stjärnor med texten Medfinansieras av Europeiska unionen under flaggan
EU-logo blå flagga med vita stjärnor med texten Medfinansieras av Europeiska unionen under flaggan
EU-logo svart flagga med vita stjärnor med texten Medfinansieras av Europeiska unionen under flaggan
EU-logo vit flagga med svarta stjärnor med texten Medfinansieras av Europeiska unionen under flaggan

Att spara ner filerna

Gör så här:

  1. Högerklicka på länken.
  2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
  3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
  4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.