Tillväxtverket

Externa konsultrapporter

Du som skriver en rapport på uppdrag av Tillväxtverket och ska följa några enkla direktiv. Bland annat ska du använda en speciell logotyp för rapporten.

Direktiven nedan gäller i de fall som konsulten, inte Tillväxtverket, ansvarar för innehållet i rapporten.

Logotyp, text och publikationsnummer

Du som konsult ansvarar för följande:

 • Logotypen med texten "Rapporten beställd av Tillväxtverket" ska placeras väl synlig i ett hörn på rapportens framsidan.
 • Följand text ska finnas med på sid 2 eller i samband med förordet: ”Rapporten är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.”
 • Texten ska vara skriven enligt Språkrådets klarspråksprinciper.
 • Rapporten ska innehålla rapportnummer och ISBN-nummer. Dessa nummer får du Tillväxtverket.

Svensk logotyp till konsultrapport

Vår logotyp finns i tre färger - blå, grön och lila. Det spelar ingen roll vilken färg du väljer, då vi betraktar dem som likvärdiga.

 • I första hand ska logotypen med svart text användas.
 • Det finns en variant med färgad symbol och vit text som kan användas i andra hand. Det gäller bara om bakgrunden är så mörk att den svarta texten inte syns. Om du vill använda logotypen med färgad symbol och vit text, mejla kommunikation@tillvaxtverket.se.
 • Om det inte går att använda en logotyp i någon av våra färger, så finns även en negativ (vit) variant. Den får användas efter godkännande från Kommunikations­enheten. Kontakta kommunikation@tillvaxtverket.se, så får du hjälp med det.
 • Alla logotyper har en frizon inlagd för att inte andra element ska komma för nära logotypen.
blå EU-logotyp

Engelsk logotyp till konsultrapport

Spara ner filerna

Gör så här:

 1. Högerklicka på länken.
 2. Välj "Spara länk som.../Spara mål som..."
 3. Peka ut en plats på datorn där du vill lagra filen.
 4. Klicka på "Spara". Stäng filhämtaren.

Har du frågor om logotypen?

Kontakta innehållsansvarig.