Tillväxtverket
vindkraftverk på en åker

Energi i fokus

På den här sidan samlar vi kunskap som är framtagen av Tillväxtverket. Det ger dig möjlighet att regelbundet fördjupa dig i och ta del av den kunskap vi har inom ett specifikt område.

Robot

Kommer elen räcka

Yvonne Ruwaida, som jobbar på Vattenfall Eldistribution och är projektledare för
Coordi-Net, föreläser på temat: Kommer elen räcka – kapacitetsbrist i elnäten.

Skog

Grön omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möjliggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi.

illustration av en modell

Modell som stärker innovation

Den här smarta modellen stärker företagens och regionernas innovations­förmåga genom att placera en nyligen examinerad akademiker som projektledare i ett företag.

illustration samhällsplanering

Smartare användning av energi

Sveriges små och medelstora företag behöver spara energi både av ekonomiska skäl och för att minska belastningen på miljön. Tyvärr går utvecklingen långsamt.

Publikationer i ämnet

Klimatsynks föreläsningsserie på Youtube