Tillväxtverket

Medverkande i Almedalen

På scenen fanns våra analytiker, ett par unga företagare och tongivande näringspolitiker.

Lena Carlsson

Chefsstrateg digitalisering, talar gärna om hur företag och samhälle möter och hanterar digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Lena Carlsson

Johanna Giorgi

Specialist på hållbart företagande, delningsekonomi, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling i ett tillväxt- och näringslivsperspektiv.

Johanna Giorgi

Jens Heed

Chef för vår Analysenhet. Jens besitter stor kunskap om företagens villkor, attityder till företagande, kommuners sårbarhet, turismstatistik.

Jens Heed

Gunilla Thorstensson

Moderator. Har bred erfarenhet av företagande och entreprenörskap från Tillväxtverket, bland annat från kvinnors företagande och smart industri.

Gunilla Thorstensson

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister (S).

Mikael Damberg

Emil Källström

Riksdagsledamot Västernorrlands län. Ekonomiskpolitisk talesman (C).

Emil Källström

Vera Antonov

Vera Antonov är vd och grundare av den digitala bokföringsstjänsten Bfree. Hon studerar vid Linköpings universitet och är Årets Studentföretagare 2017.

Vera Antonov

Victoria Berge

Victoria Berge är företagare inom besöksnäringen. Hon driver hotellföretaget GTS Bokningsservice i Visby tillsammans med sin kompanjon.

 

Viktora Berge