Tillväxtverket
eu-logotyp

Örebro (Östra Mellansverige)

Kontakt

Besöksadress: Trädgårdsgatan 14, 3 tr

Postadress: 702 12 Örebro

Telefon: 08-681 91 00

E-postadress: ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Observera att vi inte svarar på/hanterar frågor kopplade till korttidsarbete. Då är du istället välkommen att ringa vår telefonsupport på 08-681 91 00, eller läsa om korttidsuppdraget här.