Tillväxtverket
eu-logotyp

Luleå (Övre Norrland)

Kontakt

Besöksadress: Västra Varvsgatan 18

Postadress: Box 926, 971 28 Luleå

Telefon: 08-681 91 00

E-postadress: ovrenorrland@tillvaxtverket.se