Tillväxtverket

Nationella regionalfonds­programmet

Kontakt

Besöksadress: Västgötagatan 5 (T-bana Medborgarplatsen)

Postadress: Box 4044, 102 61 Stockholm

Telefon: 08-681 91 00

Fax: 08 - 19 68 26

E-postadress: nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Cecilia Johansson
Områdesansvarig 1B – Innovation
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 32

Sandra Linde
Tjänstledig

Helén Axelsson
Områdesansvarig 1A - ESS European Spallation Source
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 75

Eva Rosenthal
Områdesansvarig för finansieringsinstrument
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 26

Lars Sjögren
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 05

Annika Westerberg
Områdesansvarig 4B - Energieffektivisering
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 48

Sara Zamore Asada
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 01