Tillväxtverket

Pernilla Nordström

Avdelning/enhet
Entreprenörskap
Telefonnummer
+4686816617
Ort
Stockholm

Mejla till någon på Tillväxtverket:
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
alternativt
fornamn.mellannamn.efternamn@tillvaxtverket.se