Tillväxtverket

Östersundskontoret

På kontoret i Östersund finns bland annat Tillväxtverkets växel, enheten Regionala miljöer, delar av enheterna Internationell regionsamverkan och Verksamhetsstöd samt Nypsförvaltningen placerade.

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 4, 831 34 Östersund

Postadress: Box 3034, 831 03 Östersund

Telefon: 08-681 91 00

Fax: 063-51 32 30

Medarbetare: sök medarbetare