Tillväxtverket
eu-logotyp

EU-program Mellersta Norrland

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 4, 831 34 Östersund

Postadress: Box 3034, 831 03 Östersund

Telefon: 08-681 91 00

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

John Wallon
Enhetschef Regional tillväxt norra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 41

Maria Stendotter
Programansvarig Mellersta Norrland
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 35

Handläggare

Carl Johan Stiuvhart
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 39

Johan Thorell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 01

Maud Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 36

Anna Fridh
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 16

Peter Larsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 29 

Johanna Skalman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Emma Wahlberg
Administratör
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 10

Ekonomisk granskning

Lars Lindström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 09

Pär Stuberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 34

Anneli Norkvist
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 71

Elisabet Pettersson, tjänstledig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon 08-681 66 52Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.