Tillväxtverket

EU-program Mellersta Norrland

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 4, 831 34 Östersund

Postadress: Box 3034, 831 03 Östersund

Telefon: 08-681 91 00

Fax: 063-51 32 30

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

John Wallon
Enhetschef Regional tillväxt norra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 41

Inger Renfors Marklund
Administratör
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 85

Serena Bonato
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 84

Anna Fridh
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 16

Carl Johan Hedström
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 -681 65 39

Mona Jonsson
Handläggare

Sölvi Juleshaug
Ekonom
Telefon: 08-681 77 43

Lars Lindström
Ekonom
Telefon: 08-681 77 09

Kenneth Nilsson
Ekonom
Telefon: 08-681 92 27

Susanne Nordin
Handläggare
08-681 65 43

Maud Persson
Handläggare
Telefon: 08-681 93 36

Maria Stendotter
Handläggare
Telefon: 08-681 65 35