Tillväxtverket

EU-program Mellersta Norrland

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 4, 831 34 Östersund

Postadress: Box 3034, 831 03 Östersund

Telefon: 08-681 91 00

E-post: mellerstanorrland@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

John Wallon
Enhetschef Regional tillväxt norra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 41

Maria Stendotter
Programansvarig Mellersta Norrland
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 35

Administration

Inger Renfors Marklund
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 85

Handläggare

Carl Johan Hedström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08 -681 65 39

Johan Thorell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 01

Maud Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 36

Serena Bonato
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 84

Ekonomisk granskning

Anna Fridh
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 16

Lars Lindström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 09