Tillväxtverket

Östersund

På kontoret i Östersund finns bland annat enheten Regionala miljöer, enheten Regionalt tillväxtarbete, delar av enheterna Internationell regionsamverkan, Verksamhetsstöd och Nypsförvaltningen samt Tillväxtverkets växel placerad. Även hanteringen av EU-programmen i Mellersta Norrland. 

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 4, 831 34 Östersund

Postadress: Box 3034, 831 03 Östersund

Telefon: 08-681 91 00

Fax: 063-51 32 30

Medarbetare: sök medarbetare