Tillväxtverket

Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kontakt

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

Telefon: 08 - 681 91 00

E-postadress: oks@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Magnus Schönning

Magnus Schönning
Enhetschef
E-post: magnus@interreg-oks.eu
Telefon: 08-681 65 79

Niclas André

Niclas André
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 88

Niels Boye

Niels Boye
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: niels@interreg-oks.eu
Telefon: 08-681 65 57

Sara Persson

Sara Persson
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 07

Sara Persson

Lise Riis Moltved
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 35

Sara Persson

Lisa Spathon
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 63

Niclas Sörensson

Niclas Sörenson
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 47

Sara Persson

Jörgen Örnling
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 22