Tillväxtverket

Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kontakt

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

Telefon: 08 - 681 91 00

E-postadress: oks@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Niclas André

Niclas André
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 88

Sara Persson

Lise Riis Moltved
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 35

Sara Persson

Lisa Spathon
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 63

Sara Persson

Jörgen Örnling
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 22

Sara Persson

Sara Persson
Handläggare Öresund-Kattegat-Skagerrak
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 07