Tillväxtverket

Örebro (Östra Mellansverige)

Kontakt

Besöksadress: Trädgårdsgatan 14, 3 tr

Postadress: 702 12 Örebro

Telefon: 08 - 681 91 00

E-postadress: ostramellansverige[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Per Persson
Enhetschef Regional tillväxt mellersta Sverige
Telefon: 08-681 95 46

Maria Gelin Axelsson
tf programansvarig
Telefon: 08-681 65 45

Administration

Nonna Schlyter Gisslén
Telefon: 08-681 91 86

Handläggare

Stefan Baier
Telefon: 08-681 95 79

Isabelle Canderskog
Telefon: 08-681 94 32

Malin Price
Telefon: 08-681 66 46

Mirela Redzic
Telefon: 08-681 92 85

Ekonomisk granskning

Jenny Björndahl
Telefon: 08-681 77 00

Tomas Eriksson
Telefon: 08-681 77 46