Tillväxtverket

Malmö (Skåne-Blekinge)

Kontakt

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

Telefon: 08 - 681 91 00

Fax: 040 - 23 55 70

E-postadress: skaneblekinge[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Stefan Larsson
tf enhetschef Regional tillväxt södra Sverige
Telefon: 08-681 95 45

Anna Bäckman
Programansvarig
Telefon: 08-681 94 76

Eva Hejdeman
Administratör
Telefon: 08-681 65 68

Lorraine Jonis
Handläggare
Telefon: 08-681 65 88

Daniel Hallberg
Tjänstledig till och med 31 december 2018

Ekonomer

Sebastian Nordell
Telefon: 08-681 92 66

Peder Hansson Lillås
Telefon: 08- 681 77 31

Amir Karimian
Telefon: 08- 681 91 87