Tillväxtverket

Malmö (Skåne-Blekinge)

Kontakt

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

Telefon: 08 - 681 91 00

E-postadress: skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Henrik Berven
Enhetschef Regional tillväxt södra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 70

Lorraine Jonis
Programansvarig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 88

Administration

Eva Hejdeman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 68

Handläggare

Johanna Wahn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 49

Sara Sörensen
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 19

Ekonomer

Sebastian Nordell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 66

Peder Hansson Lillås
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 77 31

Maria Melin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Bäckman
Tjänstledig

Daniel Hallberg
Tjänstledig



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.