Tillväxtverket

Malmö (Skåne-Blekinge)

Kontakt

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

Telefon: 08 - 681 91 00

E-postadress: skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Vivianne Yllenius
tf enhetschef Regional tillväxt södra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 07

Lorraine Jonis
Programansvarig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 88

Administration

Eva Hejdeman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 68

Handläggare

Johanna Wahn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 49

Sara Sörensen
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 19

Ekonomer

Sebastian Nordell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 66

Peder Hansson Lillås
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 77 31

Amir Karimian
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 87

Anna Bäckman
Tjänstledig

Daniel Hallberg
Tjänstledig