Tillväxtverket

Luleå (Övre Norrland)

Kontakt

Besöksadress: Residensgatan 17

Postadress: Box 926, 971 28 Luleå

Telefon: Telefon 08-681 91 00

Fax: 0920-883 70

E-postadress: ovrenorrland[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

John Wallon
Enhetschef Regional tillväxt norra Sverige
Telefon: 08-681 65 41

Märtha Puranen
Programansvarig
Telefon: 08-681 93 49

Marie Berglund Ahlstrand
Handläggare Insatsområde 4 och ekonom
Telefon: 08-681 77 19

Sean Black
Handläggare – Insatsområde 2 och 5
Telefon: 08-681 96 25

Marie Claeson
Administratör och ekonom
Telefon: 08-681 91 85 

Inga-Greta Ekblom
Handläggare – Insatsområde 1 och 3
Telefon: 08-681 95 70

Tobias Khan
Ekonom
Telefon: 08-681 66 40

Erik Kling
Föräldraledig till och med 1 februari 2018

Mathias Larsson
Handläggare – Insatsområde 2 och 3
Telefon: 08-681 93 55

Peter Larsson
Handläggare - Insatsområde 1, 3 och 4
Telefon: 08-681 92 29 

Britta Lind
Ekonom
Telefon: 08-681 96 34

Peter Nergård
Handläggare Insatsområde 5 och ekonom
Telefon: 08-681 95 71

Madelen Nilsson
Tjänstledig till och med 31 december 2017

Anneli Sundqvist
Ekonom
Telefon: 08-681 92 77

Linda Wiström
Handläggare Insatsområde 1 och ekonom
Telefon: 08-681 95 08

Malin Ylinenpää
Föräldraledig till och med 31 augusti 2018

Linda Andersson
Tjänstledig till och med 31 augusti 2020