Tillväxtverket
eu-logotyp

Luleå (Övre Norrland)

Kontakt

Besöksadress: Stationsgatan 7D (tillfällig lokal)

Postadress: Box 926, 971 28 Luleå

Telefon: 08-681 91 00

E-postadress: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

John Wallon
Enhetschef Regional tillväxt norra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 41

Malin Ylinenpää
Programansvarig Övre Norrland
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 54

Handläggare

Linda Wiström
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 08

Tobias Khan
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 40 

Marie Berglund Ahlstrand
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 19

Peter Nergård
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 71

Monika Brandt
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 45

Maria Eliasson
Handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 19

Emma Wahlberg
Administratör
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 10

Ekonomisk granskning

Anneli Sundqvist
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 77

Britta Lind
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 34

Inga-Britt Nilsson
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 30

Marie Claeson
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 85 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.