Tillväxtverket

Kontor Småland och Öarna, Jönköping

Kontakt

Besöksadress: Östra strandgatan 10

Postadress: Box 2005 550 02 Jönköping

Telefon: 08-681 95 51

Fax: 036 - 16 64 70

E-postadress: smalandochoarna[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Henrik Blomberg
Enhetschef
Telefon: 08-681 95 51

Jonas Neuman
Handläggare
Telefon: 08-681 95 83

Hans Palm
Ekonom
Telefon: 08-681 94 33

Ruth Smit
Ekonom 
Telefon: 08-681 96 53

Erik Wennerhag
Handläggare
Telefon: 08-681 66 03