Tillväxtverket

Kontor Skåne-Blekinge, Malmö

Kontakt

Besöksadress: Stortorget 9

Postadress: Box 32, 201 20 Malmö

Telefon: 08 - 681 91 00

Fax: 040 - 23 55 70

E-postadress: skaneblekinge[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Ledning administration

Anna Bäckman
Enhetschef
Telefon: 08-681 94 76
 
Joanna Holst.
Tjänstledig till och med 30 juni 2017

Hållbar stadsutveckling

Daniel Hallberg
Handläggare
Telefon: 08-681 65 91
 
Pamelia Goszkowski
Ekonom
Telefon: 08-681 92 24

Innovation och entreprenörskap

Lorraine Jonis
Handläggare
Telefon: 08-681 65 88
 
Sebastian Nordell
Ekonom
Telefon: 08-681 92 66

Bredband och Koldioxidsnål ekonomi

Anna Josefsson
Handläggare
Telefon: 08-681 96 09
 
Markus Lindström
Ekonom
Telefon: 08-681 96 31