Tillväxtverket

Kontor Övre Norrland, Luleå

Kontakt

Besöksadress: Residensgatan 17

Postadress: Box 926, 971 28 Luleå

Telefon: Telefon 08-681 91 00

Fax: 0920-883 70

E-postadress: ovrenorrland[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Märtha Puranen
Enhetschef
Telefon: 08-681 93 49

Maria Wallgren
Administratör
Telefon: 08-681 65 36

Marie Berglund Ahlstrand
Handläggare Insatsområde 4 och ekonom
Telefon: 08-681 77 19

Sean Black
Handläggare – Insatsområde 2 och 5
Telefon: 08-681 96 25

Inga-Greta Ekblom
Handläggare – Insatsområde 1 och 3
Telefon: 08-681 95 70

Tobias Khan
Ekonom
Telefon: 08-681 66 40

Erik Kling
Ekonom 
Telefon 08-681 66 44

Mathias Larsson
Handläggare – Insatsområde 2 och 3
Telefon: 08-681 93 55

Britta Lind
Ekonom
Telefon: 08-681 96 34

Peter Nergård
Handläggare Insatsområde 5 och ekonom
Telefon: 08-681 95 71

Madelen Nilsson
Handläggare – Insatsområde 1 och 4
Telefon: 08-681 66 14

Anneli Sundqvist
Ekonom
Telefon: 08-681 92 77

Linda Wiström
Handläggare Insatsområde 1 och ekonom
Telefon: 08-681 95 08

Malin Ylinenpää
Handläggare - Insatsområde 1 och 3
Telefon: 08-681 77 21

Linda Andersson
Tjänstledig till och med 1 september 2017