Tillväxtverket

Kontor Östra Mellansverige, Örebro

Kontakt

Besöksadress: Trädgårdsgatan 14, 3 tr

Postadress: 702 12 Örebro

Telefon: 08 - 681 91 00

Fax: 019 - 25 53 40

E-postadress: ostramellansverige[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Maria Lunander
Enhetschef
Telefon: 08-681 65 63

Malin Price
Administratör strategiskt regionarbete
Telefon: 08-681 66 46

Handläggare

Stefan Baier
Telefon: 08-681 95 79

Isabelle Canderskog
Telefon: 08-681 94 32

Mirela Redzic
Telefon: 08-681 92 85

Ekonomisk granskning

Anneli Baier
Telefon: 08-681 92 52

Tomas Eriksson
Telefon: 070-542 03 46 

Andreas Norling (tjänstedig till och med 2017-07-12)
Telefon: 08-681 65 02