Tillväxtverket

Kontor Östra Mellansverige, Örebro

Kontakt

Besöksadress: Trädgårdsgatan 14

Postadress: Box 265 701 45 Örebro

Telefon: 08 - 681 91 00

Fax: 019 - 25 53 40

E-postadress: ostramellansverige[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Maria Lunander
Enhetschef
Telefon: 08-681 65 63

Handläggare

Mirela Redzic
Kontaktperson för Örebro län
Telefon: 08-681 92 85

Stefan Baier
Kontaktperson för Uppsala län
Telefon: 08-681 95 79

Isabelle Canderskog
Kontaktperson för Södermanlands län
Telefon: 08-681 94 32

Ekonomisk granskning

Andreas Norling
Kontaktperson för Östergötlands län
Telefon: 08-681 65 02

Anneli Baier
Granskningshandläggare/Administratör
Telefon: 08-681 92 52

Hanna Fyrpil
Kontaktperson för Södermanlands län
Telefon: 08-681 77 29