Tillväxtverket

Kontor Mellersta Norrland, Östersund

Kontakt

Besöksadress: Ringvägen 4, 831 34 Östersund

Postadress: Box 3034, 831 03 Östersund

Telefon: 08-681 91 00

Fax: 063-51 32 30

E-post: mellerstanorrland[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

John Wallon
Enhetschef
Telefon: 08-681 65 41

Inger Renfors Marklund
Administratör
E-post:
Telefon: 08-681 65 85

Serena Bonato
Handläggare
Telefon: 08-681 65 84

Anna Fridh
Handläggare
Telefon: 08-681 77 16

Mona Jonsson
Handläggare
Telefon: 08-681 93 23

Sölvi Juleshaug
Ekonom
Telefon: 08-681 77 43

Lars Lindström
Ekonom
Telefon: 08-681 77 09

Kenneth Nilsson
Ekonom
Telefon: 08-681 92 27

Maud Persson
Handläggare
Telefon: 08-681 93 36

Katarina Rydén
Ekonom
Telefon: 08-681 91 78

Maria Stendotter
Handläggare
Telefon: 08-681 65 35