Tillväxtverket

Jönköping (Småland och Öarna)

Kontakt

Besöksadress: Östra strandgatan 10

Postadress: Box 2005 550 02 Jönköping

Telefon: 08-681 95 51

E-postadress: smalandochoarna@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Vivianne Yllenius
tf enhetschef Regional tillväxt södra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 07

Henrik Blomberg
Programansvarig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 51

Administration

Eva Hejdeman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 68

Handläggare

Erik Wennerhag
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 03

Kajsa Borgström
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 48

Marie Vaadre
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 11

Ekonomer

Hans Palm
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 33

Ruth Smit
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 53

Zarmina Zwackman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 37