Tillväxtverket

Jönköping (Småland och Öarna)

Kontakt

Besöksadress: Östra strandgatan 10

Postadress: Box 2005 550 02 Jönköping

Telefon: 08-681 95 51

Fax: 036 - 16 64 70

E-postadress: smalandochoarna@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Stefan Larsson
tf enhetschef Regional tillväxt södra Sverige
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 45

Henrik Blomberg
Programansvarig
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 51

Eva Hejdeman
Administratör
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 68

Kajsa Borgström
Handläggare
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 48

Jonas Neuman
Handläggare
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 95 83

Hans Palm
Ekonom
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 33

Ruth Smit
Ekonom 
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 53

Erik Wennerhag
Handläggare
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 03

Zarmina Zwackman
Ekonom
E-post: namn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 37