Tillväxtverket

Göteborg (Västsverige)

Kontakt

Besöksadress: Södra Hamngatan 45 (Vid Brunnsparken, mitt i centrala Göteborg)

Postadress: Box 112 78, 404 26 GÖTEBORG

Telefon: 08 - 681 91 00

E-postadress: vastsverige@tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Vivianne Yllenius
tf enhetschef Regional tillväxt södra Sverige
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 07

Linnea Hagblom
Programansvarig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 26

Administration

Eva Hejdeman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 68

Handläggare

Isabella Fält
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 45

Linnea Hagblom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 26

Ekonomer

Linda Garis
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 72
 
Wictoria Hedendahl
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 64
 
Christer Rostedt
Ekonom
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 25