Tillväxtverket

Göteborg (Västsverige)

Kontakt

Besöksadress: Södra Hamngatan 45 (Vid Brunnsparken, mitt i centrala Göteborg)

Postadress: Box 112 78, 404 26 GÖTEBORG

Telefon: 08 - 681 91 00

Fax: 031 - 84 56 10

E-postadress: vastsverige[a]tillvaxtverket.se

Kontaktuppgifter för EU-program

Stefan Larsson
tf enhetschef Regional tillväxt södra Sverige
Telefon: 08-681 95 45

Helena Starfelt
Programansvarig
Telefon: 08-681 92 68

Eva Hejdeman
Administratör
Telefon: 08-681 65 68

Isabella Fält
Handläggare
Telefon: 08-681 66 45

Linda Garis
Ekonom
Telefon: 08-681 65 72

Linnea Hagblom
Tjänstledig
 
Wictoria Hedendahl
Ekonom
Telefon: 08-681 93 64
 
Thanos Pinakas
Handläggare
Telefon: 08-681 95 42
 
Christer Rostedt
Ekonom
Telefon: 08-681 66 25